【Android】使用模拟位置,关闭模拟位置后GPS启动不了
最新澳门博彩导航
最新澳门博彩导航
当前位置 : 最新澳门博彩导航 > 澳门赌场开户

【Android】使用模拟位置,关闭模拟位置后GPS启动不了

问题描述:

应用中开启了模拟位置,当应用关闭或者在应用中手动关闭模拟位置后,手机的GPS无法启动,必须重启手机才能恢复正常。

代码详情:
LocationManager的初始设置(应用本身也需要开启GPS)

locationManager = LocationManager getSystemServiceContext.LOCATION_SERVICE;
locationManager.requestLocationUpdatesLocationManager.GPS_PROVIDER, 1000, 0, locationListener;
locationManager.addGpsStatusListenergpsStatusListener;
locationManager.addNmeaListenernmeaListener;

开启模拟位置,覆盖掉GPS时的代码如下(通过点击事件开启的):

mMockProviderName = LocationManager.GPS_PROVIDER;
locationManager.setTestProviderEnabledmMockProviderName, true;
locationManager.requestLocationUpdatesmMockProviderName, 1000, 0, locationListener;

点击关闭模拟位置时的代码如下:

locationManager.setTestProviderEnabledmMockProviderName, false;            
locationManager.requestLocationUpdatesLocationManager.GPS_PROVIDER, 1000, 0, locationListener;
locationManager.removeTestProvidermMockProviderName;

程序退出时关闭模拟位置的代码如下

locationManager.setTestProviderEnabledmMockProviderName, false;
locationManager.requestLocationUpdatesLocationManager.GPS_PROVIDER, 1000, 0, locationListener;
locationManager.removeTestProvidermMockProviderName;
locationManager.removeUpdateslocationListener; locationManager.removeGpsStatusListenergpsStatusListener;   
locationManager.removeNmeaListenernmeaListener;

基本上都是按照官方文档来的,该现象在google上搜索了一番,并没有发现类似问题的解决办法。想请教一下各位出现如问题所述的现象是什么原因,如何修改。

栏目列表

广告位

最新澳门博彩导航